Siobhán Parkinson

Rugadh Siobhán Parkinson i mBaile Átha Cliath. Tógadh í i mBaile Locha Riach, Co na Gaillimhe, baile dúchais a máthar. Bhí cónaí uirthi i Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall, ar feadh roinnt blianta freisin, baile arbh as a seanmháthair dó, agus d’fhreastail sí ar an meánscoil ansin. Tháinig sí ar ais go Baile Átha Cliath ina dhiaidh sin chun freastal ar Choláiste na Tríonóide, sna 1970idí, áit a ndearna sí staidéar ar litríocht an Bhéarla agus ar an nGearmáinis. Bhain sí PhD amach in 1981. Is scríbhneoir agus eagarthóir gairmiúil í Siobhán, agus tá cáil bainte amach aici mar scríbhneoir don aos óg ach go háirithe. Bhuaigh úrscéal dá cuid, Sisters – no way! (O’Brien Press, 1996), gradam Bisto Book of the Year, agus tá neart gradam eile de chuid Bisto bainte amach aici ó shin. Is é an Bisto Honour Award an ceann is déanaí acu, a bhuaigh sí as ucht Something invisible (Puffin, 2006). Ainmníodh an saothar céanna sin don ghradam idirnáisiúnta IBBY Honour List 2008 freisin.

Tá suim aici sa litríocht agus san fhilíocht, ach le déanaí tá míchumas radhairc uirthi, agus ní féidir léi leabhair a léamh. Bíonn sí ag éisteacht go minic le closleabhair ar a seinnteoir MP3, agus í ag dul thart ar an mbus nó ag siopadóireacht. Tá suim aici fosta sna teangacha, agus bíonn sí i gcónaí ag foghlaim teanga nua éigin, Sínis faoi láthair, mar a fheictear in Dialann sár-rúnda Amy Ní Chonchúir (Cois Life, 2008), an chéad leabhar aici i nGaeilge, saothar a ghnóthaigh ainmniúchán ar ghearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin (2008). D’fhoilsigh Cois Life Maitríóisce an dara húrscéal Gaeilge léi, úrscéal do dhéagóirí óga, in 2011. Bronnadh an gradam ‘Honour Award for Fiction 2011/2012’ de chuid an CBI uirthi don saothar sin.

Bhí Siobhán ina comheagarthóir ar an iris idirnáisiúnta Bookbird go dtí 2009 agus is maith léi bheith ag taisteal i gcónaí. Ceapadh í ina Laureate na nÓg ó 2010-2012 agus tá sí ag obair leis an gcomhlacht foilsitheoireachta Little Island le tamall anuas.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Laureate na nÓg brúigh anseo.

Nuashonraithe Meitheamh 2017

Leabhair do Dhaoine Óige

Alexandra (Little Island, 2014)
Maitríóisce (Cois Life, 2011)
Bruised (Hodder, 2011)
Painted ladies (New Island, 2010)
Dialann sár-rúnda Amy Ní Chonchúir (Cois life, 2008)
Blue like Friday (Puffin, 2007)
Something invisible (Puffin, 2006)
Second fiddle or how to tell a blackbird from a sausage (Puffin, 2005)
The thirteenth room (Blackstaff Press, 2003)
The love bean (O’Brien Press, 2002)
Animals don’t have ghosts (O’Brien Press, 2002)
Call of the whales (O’Brien Press, 2001)
Cows are vegetarians (O’Brien Press, 2001)
Breaking the wishbone (O’Brien Press, 1999)
Four kids, three cats, one witch (maybe) (O’Brien Press, 1997)
The moon King (O’Brien Press, 1999)
Sisters – no way! (O’Brien Press, 1996)
No peace for Amelia (O’Brien Press, 1994)
Amelia (O’Brien Press 1993)
The Leprechaun who wished he wasn’t (O’Brien Press, 1993)

Aistriúcháin

Fennymore and the brumella, or, How o salt-bake a dachshund by Kirsten Reinhardt (Little Island, 2014)
The wizardling by Binette Schroeder (Little Island, 2014)

An Bíobla do Pháistí (Preas Cholmcille, 1986; athcló le Foilseacháin Ábhair Spioradálta, 2014)
Bád Shíle : mar a d’fhoghlaim Síle ceird na seoltóireachta (An Gúm, 1996) [aistriúchán Gaeilge ar Sarah’s Boat le Douglas Alvord]
Kilcullen (Mercier Press, 1978) [aistriúchán Gaeilge ar an leabhar le Enda O’Coineen]
Comhghuaillithe na Réabhlóide (An Clóchomhar, 1966) [aistriúchán Gaeilge ar an leabhar le Pádraig Ó Snodaigh]

Siobhán Parkinson ag Cois Life