Con Ó Ruairc

Rugadh Con Ó Ruairc i mBaile Átha Cliath agus fuair sé a chuid oideachais i gColáiste Mhuire, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (BAgrSc, MAgrSc) agus Ollscoil Cornell, Nua-Eabhrac (PhD). Chaith sé 40 bliain ag obair le Teagasc mar luibheolaí, mar eagarthóir ar fhoilseacháin eolaíochta agus mar phleanálaí taighde.

Léigh tuilleadh

Maolmhaodhóg Ó Ruairc

Rugadh Maolmhaodhóg Ó Ruairc i Ros Liath, Co. Fhear Manach sa bhliain 1941. Fuair sé a chuid bunoideachais i Scoil Naomh Tiarnach agus a chuid meánoideachais i gColáiste Phádraig, Ard Mhacha. Bhain sé BA sa Fhraincis agus sa Ghaeilge amach ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Maigh Nuad agus fuair sé Máistreacht sa Fhraincis ón ollscoil chéanna tar éis bliain a chaitheamh ar staidéar iarchéime in Université de Grenoble.

Léigh tuilleadh

Mícheál Ó Ruairc

File, gearrscéalaí agus úrscéalaí ó cheantar an Leitriúigh i gCiarraí. Rugadh sa leithinis ar a nglaotar Clochán-Bréanainn sa cheantar sin. Bhain céim B.A. amach in Ollscoil na hÉireann, Corcaigh agus MA sa Nua-Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann.

Léigh tuilleadh

Lorcán S. Ó Treasaigh

Rugadh Lorcán S. Ó Treasaigh i Marino, Baile Átha Cliath i 1957. D’fhreastail sé ar Choláiste Eoin i Stigh Lorgan, ar Choláiste Phádraig, Maigh Nuad (BA sa Ghaeilge agus sa tSocheolaíocht) agus ar Choláiste na Tríonóide (Ard-Teastas san Oideachas).

Léigh tuilleadh

Siobhán Parkinson

Rugadh Siobhán Parkinson i mBaile Átha Cliath. Tógadh í i mBaile Locha Riach, Co na Gaillimhe, baile dúchais a máthar. Bhí cónai uirthi i Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall, ar feadh roinnt blianta freisin, baile arbh as a seanmháthair dó, agus d’fhreastail sí ar an meánscoil ansin.

Léigh tuilleadh

Cathal Póirtéir

Craoltóir agus scríbhneoir is ea Cathal Póirtéir a shaothraíonn sa Ghaeilge agus sa Bhéarla. D’oibrigh sé le RTÉ Raidió 1 agus le RTÉ Raidió na Gaeltachta ar feadh 30 bliain. Bhí sé ina eagarthóir ar leabhair bunaithe ar an obair seo, ina measc ‘Scéaltaí san Aer’, ‘Éigse an Aeir’, ‘Glórtha ón Ghorta’ agus ‘Gnéithe den Ghorta’ (Coiscéim), agus na dlúthdhioscaí dátheangacha a d’fhoilsigh RTÉ, ‘Blasket Island Reflections’. Bhí an-ráchairt ar a leabhair i mBéarla ‘The Great Irish Famine’ (Mercier), agus ‘Famine Echoes’ (Gill and Macmillan).

Léigh tuilleadh

Gabriel Rosenstock

Rugadh Gabriel Rosenstock i gCill Fhíonáin, Co. Luimnigh, sa bhliain 1949. Dochtúir agus scríbhneoir as Schleswig-Holstein ba ea a athair. Banaltra as Cnocán Fhaobhair, Contae na Gaillimhe, ba ea a mháthair. Ba eisean an tríú duine den seisear clainne a bhí orthu.

Léigh tuilleadh

Dermot Somers

Le dhá scór bliain tá Dermot Somers ag taisteal agus ag sléibhteoireacht ar fud an domhain, ó na hAlpa agus na hAindéis go dtí na Himiléithe. Bhí sé ina bhall de gheábhanna sléibhe go Changtse, an Tibéid in 1987; go Manaslu, Neipeal in 1991; agus go Sliabh Everest, an Tibéid in 1993.

Léigh tuilleadh

Alan Titley

Rugadh Alan Titley i gcathair Chorcaí in 1947. D’fhreastail sé ar Choláiste Chríost Rí, Corcaigh; ar Choláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath; agus ar Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Is iad an Ghaeilge, an Fhealsúnacht agus an Béarla na hábhair a ndearna sé staidéar orthu. Bhí sé ina léachtóir le hOideachas agus le Stair i gColáiste Oiliúna Mount Carmel sa Nigéir ó 1967 go 1969, am ar éirigh leis mórán taistil a dhéanamh ar fud na hAfraice.

Léigh tuilleadh

Donla uí Bhraonáin

Rugadh agus tógadh Donla uí Bhraonáin i mBaile Átha Cliath. Rinne sí BA sa Léann Ceilteach i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath agus MA sa Chumarsáid in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Chaith sí cuid mhaith dá saol ag déanamh aistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge agus ag déanamh eagarthóireachta i nGaeilge.

Léigh tuilleadh