Colm Ó Ceallacháin

Foilsíodh scéalta le Colm Ó Ceallacháin in Comhar, Feasta, Southword agus gorse, agus tá duaiseanna Oireachtais buaite aige ar chuid díobh sin. Bhronn an Chomhairle Ealaíon dámhachtain air in 2013 i Litríocht na Gaeilge.

Léigh tuilleadh

Seán Ó Cuirreáin

As Gaeltacht Thír Chonaill do Sheán Ó Cuirreáin ó dhúchas ach tá cónaí air le fada i nGaeltacht na Gaillimhe. Céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Gaillimh é; chaith sé breis agus scór bliain ag obair mar iriseoir agus mar chraoltóir ach tá taithí leathan aige i réimsí éagsúla na cumarsáide i nGaeilge agus i mBéarla.

Léigh tuilleadh

Brian Ó Dochartaí

Rugadh agus tógadh Brian Ó Dochartaí i nGleann Beithe i gContae Chiarraí. Is i gContae na Mí atá cónaí air le roinnt blianta anois. Chaith sé a shaol ina chuntasóir poiblí agus is comhalta é d’Institiúid na nEadránaí faoi Chairt é, chomh maith le bheith ina bhall de phainéal moltóirí an Bhoird um Thionóntachtaí Príobháideacha Teaghlaigh.

Léigh tuilleadh

Jo O’Donoghue

Rugadh Jo O’Donoghue in aice le Cill Airne i gContae Chiarraí agus cuireadh oideachas uirthi i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus i gColáiste na Tríonóide. Tá cónaí uirthi anois i mBaile Átha Cliath.

Léigh tuilleadh

Gréagóir Ó Dúill

Rugadh Gréagóir Ó Dúill i mBaile Átha Cliath in 1946. Taistealaí tráchtála as an ardchathair ba ea a athair agus státseirbhíseach ba ea a mháthair. Bhíodh dánta leo i gcló ar irisí i mBaile Átha Cliath ó na 1930idí go dtí na 1950idí.

Léigh tuilleadh

Labhrás Ó Finneadha

Sa Spidéal, i gCois Fharraige, a tógadh Labhrás Ó Finneadha. Lean sé cúrsa léinn in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, mar ar bhain sé MA sa Ghaeilge amach. Chun na Gearmáine a chuaigh sé ansin, áit ar chaith sé dhá bhliain go leith ag obair in Ollscoil Wuppertal.

Léigh tuilleadh

Seán Tadhg Ó Gairbhí

Is as Rath Caola in iarthar Luimní do Sheán Tadhg Ó Gairbhí. Tá céim aige sa Bhéarla agus sa Ghaeilge ó Choláiste na hOllscoile Éireann Gaillimh. D’oibrigh sé mar iriseoir leis an nuachtán Foinse ó 2000 go dtí 2009 agus bhí sé mar eagarthóir ar an nuachtán sin ó 2003 go 2009.

Léigh tuilleadh

Tadhg Ó hIfearnáin

Tá Tadhg Ó hIfearnáin ag léachtóireacht agus i mbun taighde i Léann na Gaeilge in Ollscoil Luimnigh ó 1996. Baineann formhór a chuid taighde leis an tsochtheangeolaíocht.

Léigh tuilleadh

Liam Ó Muirthile

Rugadh Liam Ó Muirthile i gCathair Chorcaí in 1950, an chéad duine de naonúr clainne. D’fhreastail sé ar Chlochar na Toirbhearta, Scoil Chríost Rí agus Choláiste Chríost Rí. Chuaigh sé chun na hollscoile i gCorcaigh, ar scoláireacht ón mBardas sa bhliain 1968, agus bhain sé Céim BA amach sa Ghaeilge agus sa Fhraincis.

Léigh tuilleadh

Brian Ó Raghallaigh

Léachtóir é an Dr Brian Ó Raghallaigh in Fiontar & Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, áit a bhfuil bainistiú agus forbairt theicniúil na dtionscadal ainm.ie, dúchas.ie, gaois.ie, logainm.ie agus téarma.ie faoina chúram aige. Roimhe sin, bhí sé ag obair ar thionscadal sintéise Gaeilge abair.ie i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Léigh tuilleadh