Éilís Ní Dhuibhne

Rugadh Éilís Ní Dhuibhne sa bhliain 1954 i mBaile Átha Cliath. Rinne sí BA sa Bhéarla agus MA i Léann na Meánaoise i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Bhuaigh sí scoláireacht bhéaloidis go dtí an Danmhairg (University of Copenhagen) agus bhain sí PhD amach sa Bhéaloideas in 1982.

Léigh tuilleadh

Rióna Ní Fhrighil

Is Ultach í Rióna Ní Fhrighil. Tá céim BA Idirnáisiúnta aici ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; M. Phil. ó Choláiste na Tríonóide agus PhD ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Is léachtóir le Gaeilge í in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Léigh tuilleadh

Fidelma Ní Ghallchobhair

Tógadh Fidelma Ní Ghallchobhair le Béarla i gCill Dara agus thugadh sí cuairteanna rialta ar Ghaeltacht Láir Thír Chonaill, áit dúchais a máthar. Bhain sí bunchéim amach sa Ghaeilge agus sa Laidin agus iarchéim sa Nua-Ghaeilge, chomh maith leis an ATO (Ard-Teastas san Oideachas) i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, tráth ar chaith sí tréimhsí i nGaeltacht Chonamara.

Léigh tuilleadh

Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Ciarraíoch is ea Ailbhe Ní Ghearbhuigh. Bhuaigh a dán ‘Deireadh na Feide’ Corn Uí Néill sa bhliain 2012 agus roghnaíodh ‘Filleadh ar an gCathair’ mar Dhán Uachtarántacht an Aontais Eorpaigh sa bhliain 2013. Bhain an dán céanna áit amach ar ghearrliosta RTÉ, ‘A Poem for Ireland’.

Léigh tuilleadh

Áine Ní Ghlinn

Léachtóir, iriseoir agus scríbhneoir í Áine Ní Ghlinn. Tá céim BA (Gaeilge & Béarla) agus ATO aici ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; Dioplóma san Iriseoireacht ó Choláiste Iriseoireachta, Londain agus MA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach ó Ollscoil Lancaster.

Léigh tuilleadh

Gabrielle Ní Mheachair

Rugadh Gabrielle Ní Mheachair in 1961 ag Halla an Eidhneáin, an Teampall Mór, Co. Thiobraid Árainn. Bhain sí céim amach i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach. In 2010 bhain sí céim mháistir san Oideachas Speisialta amach in Ollscoil Fontbonne, Saint Louis, Missouri chun cáiliú ina speisialtóir léitheoireachta.

Léigh tuilleadh

Máirín Nic Eoin

Is scoláire Nua-Ghaeilge í a bhfuil spéis taighde aici i stair agus i socheolaíocht na litríochta, agus i bhforbairt modhanna critice atá oiriúnach d’fhoirmeacha agus do théamaí na litríochta i dteanga mhionlach. Tá saintaithí aici ar pheirspictíochtaí socheolaíochta, beathaisnéise agus staire a chur i bhfeidhm ar an anailís liteartha ar sheánraí agus ar théacsanna liteartha ar leith.

Léigh tuilleadh

Caoimhe Nic Lochlainn

Is léachtóir í an Dr Caoimhe Nic Lochlainn in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU. Tá spéis taighde aici i litríocht do pháistí. Tá sí ina ball de choiste an Chumainn Éireannaigh um Staidéar Litríocht na nÓg, agus tá saothar acadúil foilsithe aici ar athinsintí ar an miotaseolaíocht agus ar an mbéaloideas agus stair chultúr na bpáistí go ginearálta.

Léigh tuilleadh

Caoilfhionn Nic Pháidín

Saolaíodh i Sasana agus tógadh i mBaile Átha Cliath í, agus is céimí í de chuid UCD. Tá baint leanúnach aici le foilsitheoireacht na Gaeilge ina saol gairmiúil. Chaith sí tréimhse i mbun eagarthóireachta sa Ghúm; ina heagarthóir ar Comhar 1979–84; ar cholúin Ghaeilge The Irish Times 1984–87, agus ina heagarthóir taighde foclóireachta in Acadamh Ríoga na hÉireann go dtí 1999.

Léigh tuilleadh

Michelle Nic Pháidín

Rugadh Michelle i nGlaschú, Albain ach tógadh í i nGaoth Dobhair. Bhí cónaí uirthi i mBaile Átha Cliath ar feadh roinnt blianta. Le linn na tréimhse sin, rinne sí staidéar ar an iriseoireacht in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Sráid Aungier.

Léigh tuilleadh