Liam Mac Amhlaigh

Is léachtóir le litríocht agus teanga na Gaeilge i Roinn na Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad, agus céimí de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Coláiste na Tríonóide, é an Dr Liam Mac Amhlaigh.

Léigh tuilleadh

Conchúr Mag Eacháin

Rugadh agus tógadh Conchúr Mag Eacháin gar do chathair Ard Mhacha. Fuair sé a chuid ollscolaíochta in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, áit a ndearna sé BA agus MA sa Ghaeilge agus sa Léann Ceilteach. Bhain sé PhD amach san ollscoil chéanna sa bhliain 2009.

Léigh tuilleadh

Tom Mac Intyre

Rugadh Tom Mac Intyre i gContae an Chábháin sa bhliain 1931. Scríobhann Tom i mBéarla agus i nGaeilge. Sular thosaigh sé ag scríobh go lánaimseartha in 1965, bhíodh sé ag múineadh in Clongowes Wood College, in Ollscoil Michigan agus in Williams College, Massachusetts.

Léigh tuilleadh

Antain Mac Lochlainn

Rugadh Antain Mac Lochlainn i gCúil Raithin, Contae Dhoire in 1965. Tá BA agus PhD sa Léann Éireannach aige ó Ollscoil Uladh ar an mbaile sin. Tá tréimhsí caite aige ag obair le Foinse, Bord na Gaeilge agus RTÉ. Tá sé anois ina eagarthóir ar an suíomh acmhainní Gaeilge, www.aistear.ie.

Léigh tuilleadh

Seán Mac Mathúna

Rugadh Seán Mac Mathúna i dTrá Lí, Co. Chiarraí. D’fhreastail sé ar Choláiste Bhréanainn i gCill Airne, agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. Foilsíodh gearrscéalta leis go rialta san Irish Times agus san Irish Press as Béarla, agus as Gaeilge san iris Comhar.

Léigh tuilleadh

Ciarán Mac Murchaidh

Rugadh Ciarán Mac Murchaidh i gCo. Fhear Manach agus fuair sé a chuid scolaíochta ar Bhunscoil Mhullaigh na Sceach agus ar Choláiste Mhichíl, Inis Ceithleann. Is i Maigh Nuad a chuaigh sé ar an ollscoil agus d’fhreastail sé ar Ollscoil na hÉireann agus ar an Ollscoil Phápúil araon.

Léigh tuilleadh

Tomás Mac Síomóin

File agus úrscéalaí Gaeilge is ea Tomás Mac Síomóin (BÁC, 1938) agus tá PhD aige ó Ollscoil Cornell sna Stáit Aontaithe. Chaith sé tréimhse mar thaighdeoir eolaíochta, léachtóir ollscoile, iriseoir, agus mar eagarthóir ar ‘Anois’ agus ar ‘Comhar’. D’aistrigh sé úrscéal Meicsiceánach le Juan Rulfo ó Spáinnis go Gaeilge, ‘Pedro Páramo’ (Coiscéim 2008). Chuir sé Gaeilge ar chnuasach filíochta le Ernesto Cardenal ó Nicaragua, ‘Na cathracha caillte’ (Coiscéim 2004). I gcomhair le Carl Mac Gabhann, d’aistrigh sé úrscéal Catalóinise do dhéagóirí le Victor Mora, ‘El meu cor es diu Africa’ faoin teideal ‘Mo Chroí san Afraic’ (An Gúm, 2002).

Léigh tuilleadh

Michal Boleslav Měchura

Innealtóir ríomhaireachta é Michal Boleslav Měchura. As Poblacht na Seice dó. Chaith sé tréimhse fhada ag obair le Fiontar in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus le Tionscadal an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge le Foras na Gaeilge. Ba é a chruthaigh an t-infreastruchtúir ríomhaireachta ar thionscadail éagsúla i réimse na teicneolaíochta teanga, ina measc téarma.ie, logainm.ie, teanglann.ie agus potafocal.com.

Léigh tuilleadh

Orna Ní Choileáin

Is as Iarthar Chorcaí do mhuintir Orna Ní Choileáin. Tá duaiseanna sa phrós cruthaitheach, san fhilíocht, sa drámaíocht agus sa ghearrscéalaíocht gnóthaithe aici ag an Oireachtas agus ag féilte Gaelacha eile. Scríobhann sí i mBéarla freisin agus bronnadh duais náisiúnta An Post uirthi.

Léigh tuilleadh

Eiléan Ní Chuilleanáin

Rugadh Ní Chuilleanáin i gCorcaigh i 1942.  File agus Ollamh gradaim le Béarla i gColáiste na Tríonóide is ea í, agus í tar éis bheith ag múineadh ann ó 1966, agus fós ag tabhairt cúpla léacht ann, tar éis dul ar scor i 2011.

Léigh tuilleadh