Juanita Browne

Tá céim ag Juanita Browne san Eolaíocht agus tá MA aici i Staidéar ar na Meáin. Tá sí ag obair in earnáil na cumarsáide ar feadh na mblianta ag plé le leabhair, irisí, nuachtáin, agus le cláir raidió agus teilifíse.

Léigh tuilleadh

Fionnuala Cloke

Is as Ráth Fearnáin i mBaile Átha Cliath í Fionnuala. D’fhreastail sí ar Choláiste na Tríonóide ó 1995-1999 agus rinne sí céim sa Bhéarla agus sa Nua-Ghaeilge. Bhain sí céim MA amach i Staidéar an Aistriúcháin in DCU in 2006.

Léigh tuilleadh

Michael Cronin

Rugadh Michael Cronin i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1960. Fuair sé BA ó Choláiste na Tríonóide (1982), MA ó University College, Dublin (1986) agus PhD ó Choláiste na Tríonóide (1991). Chaith sé tréimhse ag múineadh in ollscoileanna sa Fhrainc, ag léachtóireacht sa Bhéarla in Université François Rabelais ó 1982 go 1983 agus in École Normale Supérieure ó 1983 go 1984.

Léigh tuilleadh

Deaglán de Bréadún

Rugadh Deaglán de Bréadún in Inis Córthaidh, Contae Loch Garman agus bhog an teaghlach go dtí Baile Átha Cliath nuair a bhí sé óg, áit ar fhreastail sé ar Scoil na mBráithre Críostaí i Sráid Synge. Rinne sé céim BA i dTeanga agus Litríocht an Bhéarla ag Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath agus céim mháistreachta sa Léann Angla-Éireannach.

Léigh tuilleadh

Micheál de Barra

Rugadh agus tógadh Mícheál de Barra ar imeall na Boirne – a chlúid spioradálta – gar do Chill Fhionnúrach i gCo. an Chláir. Fuair sé a chuid oideachais ó na Bráithre Críostaí agus oileadh é mar mhúinteoir bunscoile i gColáiste Mhuire, Marino.

Léigh tuilleadh

Breandán Delap

Rugadh Breandán Delap i nGaoth Dobhair in 1965. Fuair sé céim san Oideachas ó Choláiste Mhuire na Trócaire, Carysfort, agus Máistreacht sa Ghaeilge ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Má Nuad. Is Clár-Eagarthóir é le Nuacht TG4 / RTÉ agus is léirmheastóir drámaíochta freisin é ag The Irish Times in Iarthar na hÉireann.

Léigh tuilleadh

Olivia Golden

Is maisitheoir í Olivia Golden agus tá níos mó ná 22 leabhar do pháistí maisithe aici, mar aon le clúdaigh agus leabhair do dhaoine fásta. Cuireadh a cuid saothar ar taispeáint mar chuid den taispeántas Pictiúr a bhí eagraithe ag Laureat na nÓg, Niamh Sharkey. Cuireadh an taispeántas ar bun chun scoth na maisiúchán i leabhair do pháistí a chur os comhair an phobail.

Léigh tuilleadh

Siobhain Grogan

Tógadh Siobhain Grogan sa Nás, Contae Chill Dara. D’fhreastail sí ar Choláiste Mhuire sa Nás agus ina dhiaidh sin ar Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, áit ar ghnóthaigh sí céim BA sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic; agus Ardteastas san Oideachas ina dhiaidh sin.

Léigh tuilleadh

Anna Heussaff

Rugadh Anna Heussaff in 1957 agus tógadh le Gaeilge í i mBaile Átha Cliath, áit a bhfuil cónaí uirthi. Foilsíodh a tráchtas MA faoin teideal Filí agus Cléir san Ochtú hAois Déag (An Clóchomhar, 1992). Chaith sí trí bliana i Sasana ag obair le daoine gan dídean, agus fiche bliain sna meáin chumarsáide in Éirinn, mar thaighdeoir agus mar léiritheoir/stiúrthóir le raidió agus teilifís RTÉ go háirithe.

Léigh tuilleadh

Alex Hijmans

Rugadh Alex Hijmans san Ísiltír i 1975. Bhog sé go hÉirinn nuair a bhí sé fiche bliain d’aois agus d’fhoghlaim sé an Ghaeilge. Chaith sé tréimhse dhá bhliain déag i nGaillimh ansin, ag obair sna meáin Ghaeilge éagsúla, sular thug sé aghaidh ar an mBrasaíl, áit a bhfuil sé ag teacht isteach ar an bpeann ó shin.

Léigh tuilleadh