Seimineár poiblí ar ríomhaireacht sa Ghaeilge: 8 Bealtaine 27 Aibreán 2017

Óstálfaidh Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU lá lán de chainteanna ó dhaoine i saol na Gaeilge a bhaineann úsáid nuálaíoch as an ríomhaireacht ina gcuid oibre. Seolfar an leabhar An ríomhaire ilteangach ag an ócáid, atá á heagrú ag Michal Boleslav Měchura. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh idirlín an leabhair, ag lexiconista.com/arit.
Beidh an seimineár ar siúl Dé Luain, an 8 Bealtaine 2017 ó 10:00 ar maidin go 16:00, ar Champas na Naomh Uile de chuid Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) i nDroim Conrach, Baile Átha Cliath.

Clárú

Tá cuireadh oscailte ag gach duine chuig an seimineár ach tá muid ag iarraidh ort clárú roimh ré le teachtaireacht ríomhphoist chuig arit@lexiconista.com faoin 28 Aibreán.

Craoladh beo

Ní féidir leat a bheith ansin? Bí anseo! Craolfar an seimineár beo ar an Idirlíon le Facebook Live. Más maith leat féachaint ar an chraoladh, téigh chuig facebook.com/coislife. Is ar an leathanach sin a scaipfear an craoladh ar lá an tseimineáir, an 8 Bealtaine.

 

Cainteoirí agus cainteanna (clár sealadach)

10:00—10:15 Focal fáilte

10:15—10:50 Eochairchaint

Kevin P. Scannell, Ollscoil Saint Louis: Struchtúr na Gaeilge mar bhuntáiste sa ríomhtheangeolaíocht

 

10:50—15:15 Cainteanna (le sos tae agus sos lóin)

Éamonn Ó Dónaill, Gaelchultúr: Úsáid éifeachtach na ríomhfhoghlama i dteagasc na Gaeilge

Neasa Ní Chiaráin, Coláiste na Tríonóide, abair.ie: Teicneolaíocht na hurlabhra agus na teanga don Ghaeilge

Colm Ó Coisdealbha, Oifig an Choimisinéara Teanga: Seirbhísí leictreonacha trí Ghaeilge sa tseirbhís phoiblí

Ciarán Ó Bréartúin, nascanna.com & scríobh.ie: Méarchlár nua dátheangach d’Éirinn

Ronan Doherty, dearthóir suímh idirlín: Sona ar strae: máchailí maithe ar chomhéadain úsáideora ar líne

Cathal Convery, Foras na Gaeilge, foclóir.ie: Ríomhaireacht agus an Foclóir Nua Béarla-Gaeilge

Aodhán Mac Cormaic, Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta: Plean Digiteach don Ghaeilge: straitéis don todhchaí

Micheál Johnny Ó Meachair, logánaitheoir bogearraí: An Ríomhacadamh: Logánú, traenáil, agus craobhscaoileadh

 

15:15—16:00 Seoladh leabhair: An ríomhaire ilteangach

Seolfaidh Kevin P. Scannell, eochairchainteoir na maidine, an leabhar An Ríomhaire Ilteangach i dteannta an údair, Michal Boleslav Měchura.

 

« GAILEARAÍ: Seoladh ‘I dtír mhilis na mbeo’ i gCorcaigh
Léirmheas: ‘I dtír mhilis na mbeo’ á mheas ar Tuairisc.ie »