Seán Ó Cuirreáin

Éagóir

Insint líofa léir atá in Éagóir ar eachtra staire atá greanta go glé fós i ndaonchuimhne an phobail lenar bhain sí.

15.00

Product ID: 608 ISBN: 978-1-907494-61-1 Catagóirí: , , , ,

Léigh sliocht as an leabhar >>

Gearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin 2017

Insint líofa léir atá in Éagóir: Maolra Seoighe agus dúnmharuithe Mhám Trasna ar eachtra staire atá greanta go glé fós i ndaonchuimhne an phobail lenar bhain sí. Baineann croí an scéil le crochadh éagórach agus príosúnú saoil ar dhaoine neamhchiontacha bunaithe ar fhianaise bhréige, ar bhrathadóirí, agus ar mhímhacántacht na n-údarás agus na n-uaisle. Dúnmharuithe barbartha i ndorchadas na hoíche i bpobal iargúlta i nDúiche Sheoighe, ar an teorainn idir Gaillimh agus Maigh Eo, sa bhliain 1882, a thionscain na himeachtaí uile.

Níl críoch fós le hiarmhairtí an tsléachta sin agus ní bheidh fad a mhaireann daoine a chreideann go bhfuil admháil oifigiúil tuillte i gcónaí i gcás go n-aithnítear éagóir dhlíthiúil nó iomrall ceartais. Insint úrnua í seo ar iomlán an scéil le pictiúir stairiúla agus taifid oifigiúla nár foilsíodh cheana i bhfoirm leabhair.

Tá maoiniú faighte ag comhlach léiriúcháin ROSG chun scéal Éagóir a dhéanamh ina scannán do TG4, le tacaíocht ó Údarás Craolacháin na hÉireann.

 

Meáchan645 g
Foilsithe

2016

Stiofán Ó Cadhla, Léachtóir Béadoidis i gCosáilte na hOllscoile Corcaigh, in Béascna 2017

Ríomhann Seán Ó Cuirreáin gach cor agus gach casadh sa scéal go foighneach. Tá ana-láimhseáil déanta ar théarmaíocht an dlí aige, rud a fhágann an leabhar soiléir soléite...Leabar greamastúil corraitheach suimiúil lommhacánta é seo.

John Walsh, Léachtóir Sinsearach Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Stíl ghonta, sholéite an iriseora a chleachtar ó thús deireadh agus ropann an léitheoir ar aghaidh ó leathanach go leathanach dá bharr sin. [...] Is sárleabhar ar fad é a mbaineann tábhacht mhór leis ní hamháin ó thaobh na staire ach ó thaobh cearta teanga chomh maith.

Léigh an léirmheas ar fad ar Tuairisc.ie anseo.


An Códú, Ar a bhlag.

Uaireanta cuireann stíl na scríobhnóireachta isteach ar an rud atá á rá ag udar ach uaireanta eile éiríonn le h-údar leabhair le h-éascaíocht léimh áirithe a scríobh. Sin mar atá sé leis an leabhair seo. Bíonn tú gafa ag an scéal. Ceannaigh an leabhar seo agus léigh é!

Léigh an léirmheas ar fad anseo.


Pól Ó Muirí, ag scríobh san iris Comhar (Iúil 2016).

Níl histéire ar bith ag baint leis an scéal seo ag Ó Cuirreáin. Is é atá stuama i mbun na hinste. Is é a chuireann fíricí agus tuairimí os comhair an léitheora go macánta. Cuireann sé i gcuimhne dúinn go raibh mórán daoine in Éirinn beo bocht an t-am sin. Déanann muid dearmad de sin, nach ndéanann, muidne glúin na hollscoile? Cuireann sé i gcuimhne dúinn gur fearas don fhear saibhir a bhí sa dlí agus gur chuir an duine bocht tuaithe a mhuinín sa lámh láidir. (Níl dlí ar an riachtanas). Cuireann sé i gcuimhne dúinn nach bhfuil barraíocht eolais againn ar ár stair. A mhalairt. Tá dearmad déanta againn ar chuid mhór di agus is mór an náire dúinn é. Leabhar thar a bheith luachmhar atá anseo. Léitear é. Tugann an leabhar seo léargas eile ar an tír sna blianta sin roimh an Éirí Amach agus an Somme.

Seans gur spéis leat...

Cinnlínte

12.00

An tearmann

12.00

Aois fir

10.00

Sceon na mara

15.00