Ráiteas ó Cois Life

Ráiteas ó Cois Life  16 Iúil 2018 Is oth le Stiúrthóirí COIS LIFE a fhógairt go mbeidh an comhlacht ag scor d’obair na foilsitheoireachta Gaeilge i ndeireadh na bliana 2019. Tá áthas orainn a thuairisciú, áfach, go nglacfaidh Cló Iar-Chonnacht stoc agus cearta COIS LIFE ar láimh agus go ndéanfaidh siad cúram de riar an stoic, plé le ceadanna athfhoilsithe agus eisiúint athchlónna de réir chúinsí an mhargaidh. Ba mhór an phribhléid do stiúrthóirí agus…

Léigh tuilleadh

Seoladh leabhair: 30 Bealtaine 2018

Seolfar an saothar nua le hAntain Mac Lochlainn, Ó Bhéarla go Gaeilge, ar 6.00pm, an 30 Bealtaine. Is i gCeannoifig nua Fhoras na Gaeilge a bheidh an seoladh ar siúl, 63–66 Sráid Amiens. Tá fáilte is fiche roimh chách. Treoirleabhar aistriúcháin is ea Ó Bhéarla go Gaeilge a dhéanann an léitheoir a threorú céim ar chéim tríd an phróiseas aistriúcháin, ó leibhéal an fhocail go leibhéal na habairte. Cuirtear an léitheoir i ngleic leis na…

Léigh tuilleadh

Suirbhé do mhúinteoirí iarbhunscoile

Suirbhé gearr anaithnid é seo atá dírithe ar mhúinteoirí iarbhunscoile le Gaeilge. Teastaíonn ó Cois Life (www.coislife.ie) eolas a bhailiú ar nósanna a bhíonn ag múinteoirí agus iad ag roghnú agus ag ceannach téacsanna ficsin dá ranganna. Á lódáil…

Léigh tuilleadh

‘Scáthán’ na bliana seo seolta in DCU

Seoladh eagrán 2018 d’Iris Ghaeilge Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath an tseachtain seo. Bhí Liam Carson agus Dairena Ní Chinnéide i láthair mar aíonna speisialta chun an iris a sheoladh. Léigh Ní Chinnéide – atá ina scríbhneoir cónaithe san Ollscoil i mbliana – an dán ‘Mórtas Cine’, dán a cumadh in omós d’Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUiginn. Tá Caoimhe Nic Lochlainn ar phainéal eagarthóireachta na hirise, agus tá alt léi san iris féin.…

Léigh tuilleadh

LÉIGH: Léirmheas Seomra Ranga ar ‘Scéalta le hinsint don ghealach’

Léirmheas ar Seomra Ranga.com leis an múinteoir Ann Marie O’ Donovan ó Scoil Naomh Micheál i gCorcaigh. ‘Ó thaobh litríochta agus ealaíne de, is leabhar álainn é seo. Thosnaíos á léamh le mo rang (4ú go 6ú) tar éis aonad faoin mbéaloideas. Chomh maith leis sin táim tar éis an leabhar a úsáid mar bhunús do roinnt ranganna ealaíne agus dánta. Tá sceitseanna Olivia Golden go gleoite agus cabhraíonn siad go mór do thaithneamhacht an…

Léigh tuilleadh