Cois Life

Comhlacht foilsitheoireachta is ea Cois Life a bunaíodh in 1995 chun saothair liteartha agus taighde a chur ar fáil i nGaeilge. Foilsítear timpeall is 6–8 teideal nua gach bliain, saothair ficsin go príomha, mar aon le filíocht, saothair don óige, agus roinnt leabhar taighde agus faisnéise.

Tá roinnt mhaith de na leabhair ar fáil i bhfoirm ríomhleabhair i bhformáidí kindle agus ePub. Tá nascanna chuig na ríomhleabhair ar leathanaigh na leabhar.


Catalóg

Tá gach eolas ar na teidil ar fáil ar an suíomh seo faoi Leabhair, agus feictear leathanaigh na n-údar faoi Údair. Is féidir an chatalóg reatha a íoslódáil freisin mar chomhad.


Le teacht

Tá réamheolas ar fáil anois ar theidil a fhoilseofar go luath:


An ríomhaire ilteangach,
 Michal Boleslav Měchura >>

Oilithreach pinn, Liam Ó Muirthile >>

Súil eile, Seán Tadhg Ó Gairbhí >>

Idir dhá thír, Alex Hijmans >>

Ó Bhéarla go Gaeilge, Antain Mac Lochlainn >>

Logainmneacha na hÉireann, Dónall Mac Giolla Easpaig >>

Ainmhithe na hÉireann, Juanita Browne >>

An meon folaithe, Tadhg Ó hIfearnáin agus John Walsh (eag.) >>