ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
Regina Uí Chollatáin ag Cois Life
Iriseoirí pinn na Gaeilge
Regina Uí Chollatáin
20.00 (bog) | Ceannaigh anois é | Eolas breise
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓


Regina Uí Chollatáin
Nóta beathaisnéise
Saothair foilsithe
Regina Uí Chollatáin

Is as Leitir Ceanainn i dTír Chonaill Regina Uí Chollatáin ó dhúchas. Bhain sí a céim PhD amach in Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, faoi scoláireacht IRCHSS agus ghnóthaigh sí Comhaltacht Iar-Dhochtúra Ollscoil Náisiúnta na hÉireann i Léann na Gaeilge agus an Léann Ceilteach in 2003. Is Ceann Scoil na Gaeilge an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis sa Choláiste Ollscoile Baile Átha Cliath í agus í ina hOllamh Comhlach le Nua-Ghaeilge ann.

Is iad na príomhréimsí taighde aici ná: ré na hAthbheochana, an cultúr cló, meáin chlóite agus chraolta na Gaeilge; nualitríocht agus critic na Gaeilge. Ba Ollamh Cuairte Sinsearach í le Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada idir 2011 agus 2012, agus ba bhall de Bhord TG4 í ó 2007-2012. Tá duaiseanna Oireachtais buaite aici ar a saothar taighde agus tá ailt foilsithe aici in irisí léinn sna réimsí taighde thuasluaite. Tá cónaí uirthi i lár tire faoi láthair.

Nua-shonraithe Deireadh Fómhair 2016

Acadúil

An Scríbhneoireacht Uirbeach 1750-1850 (comheagarthóir le Liam Mac Mathúna, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann 2015)
Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain (LeabhairComhar 2015)comheagarthóir le Ríona Nic Congáil et al.
Cnuasach Comhar 1982-2012 (comheagarthóir le hAisling Ní Dhonnchadha, LeabhairComhar 2014)
Films Gaelic á Catalunya. Scannáin Ghaelacha sa Chatalóin (Dalhousie University, 2014) i gcomhar le Jerry White
An Greann sa Ghaeilge (Coiscéim, 2013)
The Life and After-Life of P.H. Pearse. Pádraic Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht (Irish Academic Press, 2009)
Iriseoirí pinn na Gaeilge - An cholúnaíocht liteartha: critic iriseoireachta (Cois Life, 2008)
An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932 (Cois Life, 2004)

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála