ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
ÓNÁR mBLAG
  Alec Hijmans ag Féile Leabhar BhÁC / Alex Hijmans at the Dublin Book Festival Mar chuid 'dFhéile Leabhar Bhaile Átha Cliath 2012 reáchtáladh plé ar an ngearrscéal mar sheánra i litríocht na Gaeilge ...
Michael Cronin ag Cois Life


Michael Cronin
Nóta beathaisnéise
Saothair foilsithe
Michael Cronin

Rugadh Michael Cronin i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1960. Fuair sé B.A. ó Choláiste na Tríonóide (1982), M.A. ó University College, Dublin (1986) agus Ph.D. ó Choláiste na Tríonóide (1991). Chaith sé tréimhse ag múineadh in ollscoileanna sa Fhrainc, ag léachtóireacht sa Bhéarla in Université François Rabelais ó 1982 go 1983 agus in École Normale Supérieure ó 1983 go 1984. Chaith sé bliain ina léachtóir le Fraincis i gColáiste Phádraig, Droim Conrach sular thosaigh sé in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath sa bhliain 1986.

Ar na gradaim a bronnadh air agus na duaiseanna atá buaite aige, tá an Prix du Québec a bhuaigh sé in 2002; ollúnacht oinigh a bhronn Universidad Ricardo Palma, Peiriú air sa bhliain 2001; agus duais CATS Vinay Darbelnet a bhuaigh sé don leabhar, Across the Lines (Cork University Press, 2000) in 2001. Toghadh é mar Bhall d’Acadamh Ríoga na hÉireann in 2006 agus ba Rúnaí na nDaonnachtaí é ann ó 2009 go 2011. Ainmníodh é mar Officier de l’Ordre des Palmes Académiques (Rialtas na Fraince) in 2007.

Is ollamh anois é i Scoil na dTeangacha Feidhmeacha in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus bíonn sé le feiceáil ar TG4 go minic mar iriseoir don chlár cultúrtha, Imeall. Is comheagarthóir é ar The Irish Review.

Nuashonraithe Deireadh Fómhair 2016

Saothair Acadúla

Translation in the Digital Age (Routledge, 2012)
The Expanding World: Towards a politics of microspection (Zero Books, 2012)
Translation goes to the Movies (Routledge, 2009)
The Barrytown Trilogy (Cork University Press, 2007)
Translation and Identity (Routledge, 2006)
An Ghaeilge san aois nua/Irish in the new century (Cois Life, 2005)
Time tracks: scenes from the Irish everyday (New Island, 2003)
Translation and globalization (Routledge, 2003)
Across the lines: travel, language, translation (Cork University Press, 2000)
Translating Ireland: translation, languages, cultures (Cork University Press, 1996)

Obair Eagarthóireachta

Transforming Ireland: Challenges, critiques, resources (Manchester University Press, 2009) [i gcomhar le Debbie Ging agus Peadar Kirby.]
Irish tourism: image, culture, and identity (Channel View Publications, 2003) [i gcomhar le Barbara O’Connor.]
The languages of Ireland (Four Courts Press, 2003)[i gcomhar le Cormac Ó Cuilleanáin.]
Reinventing Ireland : culture and the Celtic tiger (Pluto, 2002) [i gcomhar le Peadar Kirby agus Luke Gibbons.]
Unity in Diversity? Current Trends in Translation Studies (St. Jerome Press, 1998)
Anthologie de nouvelles irlandaises (L’instant même, 1997)
Tourism in Ireland: A Critical Analysis (Cork University Press, 1993) [i gcomhar le Barbara O’Connor.]

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála