ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
ÓNÁR mBLAG
  Aois Fir - úrscéal nua le Liam Ó Muirthile  ‘Nuair a bhíonn scéal le scríobh agat, caithfidh tú an scéal atá agat a scríobh agus ní féidir é a shimpliú’: Liam Ó M...
  ‘An Colm Bán’ le Liam Ó Muirthile - rogha maith do chlub leabhar! Tá áthas orainn gur roghnaíodh An Colm Bán do chlub leabhar Aonad na Gaeilge sa Choimisiún! (function(d, s, id) { var j...
  Teidil Nua an Earraigh Seolta! New Spring 2014 Titles Published! Seoladh teidil an Earraigh ó COIS LIFE in The Library Project, 4 Barra an Teampaill, ag 6.30pm, Dé hAoine, 4 Aibreán, 20...
  Liam Ó Muirthile ag labhairt faoina shaothar is déanaí Is féidir leat breathnú ar Liam Ó Muirthile ag labhairt faoina úrscéal nua An Colm Bán thíos. Liam Ó Muirthile spea...
  An Colm Bán Úrscéal nua le Liam Ó Muirthile (Duais Oireachtais 2013) 800x600 Normal 0 false false false ...
  Na Deich Leabhar Gaeilge is Fearr ... / The Ten Best Books in Irish ... In eagrán na Nollag den iris liteartha Comhar tá liosta de 'Na Deich Leabhar Gaeilge is Fearr a Foilsíodh ó Chasadh na ...
  Léirmheas ar An Fuíoll Feá: Rogha Dánta / Wood cutting: Selected Poems ar The Galway Review Tá léirmheas scríofa ag an bhfile agus an critic, Micheál Ó hAodha ar An Fuíoll Feá: Rogha Dánta / Wood Cuttings: Select...
  Léitheoireacht an tSamhraidh! - Summer Reading! Léitheoireacht an tSamhraidh - Cois Life cois trá!Agus séasúr an tSamhraidh tosaithe i gceart anois, tá sé tráthúil féa...
  Agallamh le Liam Ó Muirthile ar Southword  "I  gcás na filíochta, is sainchuid den saothar féin guth an fhile, maidir le rithim, canúint, luí na bhfocal sa ...
  Seoladh Fuíoll Feá le Liam Ó Muirthile 8 Feabhra 2013 / Launch of Fuíoll Feá in the Unitarian Church 8 February 2013 [scroll down for English language version, please!]Bhí ócáid fhíorthaitneamhach ag Cois Life san Eaglais Úintéireach, Fa...
  Princess Grace Irish Library, Monaco - Aoibhinn Beatha an Scoláire Liam Ó Muirthile, scríbhneoir, le linn chuairt foilsitheoireachta Cois Life ar Princess Grace Irish Library, Monaco,...
  An Chéad Úrscéal Gaeilge i bhFoirm Ríomhleabhair? - The First Irish Novel Published as an eBook? Tá an chead cheithre ríomhleabhar díreach foilsithe ag Cois Life agus beidh siad á ndáileadh trí ghréasáin éagsúla díol...
  Sceon na Mara - Liam Ó Muirthile (2010) Labhraíonn Liam Ó Muirthile faoina leabhar, ‘Sceon na Mara’ (Cois Life, 2010), úrscéal agus scéal bleachtaireachta. Foil...
  Sanas - Liam Ó Muirthile (2007) Léann Liam Ó Muirthile dánta as a chnuasach 'Sanas' (Cois Life, 2007) agus labhraíonn sé faoin tionscadal foilsitheoirea...
Liam Ó Muirthile ag Cois Life
Aois Fir
Liam Ó Muirthile
An Colm Bán
Liam Ó Muirthile
20.00 (crua) | Ceannaigh anois é | Eolas breise
An Colm Bán
Liam Ó Muirthile
14.00 (bog) | Ceannaigh anois é | Eolas breise
An Peann Coitianta 2
Liam Ó Muirthile
8.80 (bog) | as cló | Eolas breise
Ar an bPeann
Liam Ó Muirthile
15.00 (bog) | as cló | Eolas breise
Dánta Déanta
Liam Ó Muirthile
Fear an Tae
Liam Ó Muirthile
Gaothán (+CD)
Liam Ó Muirthile
12.00 (leabhar agus CD) | Ceannaigh anois é | Eolas breise
Gaothán (-CD)
Liam Ó Muirthile
11.40 (bog) | as cló | Eolas breise
Liodán na hAbhann
Liam Ó Muirthile
Rogha Alt
Liam Ó Muirthile
14.00 (bog) | Ceannaigh anois é | Eolas breise
Sanas
Liam Ó Muirthile
15.00 (leabhar agus CD) | Ceannaigh anois é | Eolas breise
Sceon na Mara
Liam Ó Muirthile
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓


Liam Ó Muirthile
Nóta beathaisnéise
Saothair foilsithe
Liam Ó Muirthile

Rugadh Liam Ó Muirthile i gCathair Chorcaí in 1950, an chéad duine de naonúr clainne. D’fhreastail sé ar Chlochar na Toirbhearta, Scoil Chríost Rí agus Choláiste Chríost Rí. Chuaigh sé chun na hollscoile i gCorcaigh, ar scoláireacht ón mBardas sa bhliain 1968, agus bhain sé Céim B.A. amach sa Ghaeilge agus sa Fhraincis. Chaith sé tréimhsí sa Fhrainc le linn a chúrsa ollscoile agus tréimhsí i nGaeltacht Chorca Dhuibhne ó bhí sé ar an meánscoil. Bhí an Ríordánach agus an Riadach i mbarr a réime san ollscoil i gCorcaigh agus Liam ina mhac léinn ann.. Bhí Michael Davitt, Nuala Ní Dhomhnaill agus Gabriel Rosenstock ag gabháil den Ghaeilge an tráth sin agus cuireadh tús leis an iris filíochta, Innti, agus iad san ollscoil.

Chuaigh Liam go Baile Átha Cliath in 1972. Bhí sé ag obair i nGael Linn ar feadh tamaill ghairid ach fuair sé post iriseora in RTÉ go luath ina dhiaidh sin. Bhí sé ar fhoireann lánaimseartha na Nuachta ó 1973 go dtí 1993. D’éirigh sé as a phost ar fhoireann RTÉ chun breis ama a chaitheamh ag gabháil den scríbhneoireacht chruthaitheach i nGaeilge. Scríbhneoir lánaimseartha is ea é ó shin. Bhíodh colún seachtainiúil Gaeilge aige, An Peann Coitianta, in The Irish Times ó 1989 go 2003. Tá sé ina chónaí i mBaile Átha Cliath go fóill. Ba é Tine Chnámh (Sáirséal Ó Marcaigh, 1984) a chéad chnuasach filíochta agus ghnóthaigh sé Duais an Ríordánaigh san Oireachtas. Bronnadh duais an Fhorais Ghael-Mheiriceánaigh air sa bhliain 1984 agus Gradam an Bhuitléaraigh in 1996, bhuaigh sé Gradam Chló Iar-Chonnacht in 2000 agus Duais na Comhairle Ealaíon in 2001 freisin. Ghnóthaigh an t-úrscéal Ar Bhruach na Laoi (Comhar, 1995) duais Oireachtais 1995. Bhuaigh An Colm Bán (Cois Life 2014), úrscéal liteartha atá lonnaithe i bPáras, duais Oireachtais 2013.

D’fhoilsigh Cois Life An Fuíoll Feá – Rogha Dánta / Wood Cuttings – New and Selected Poems i mí Feabhra 2013 – mórchnuasach filíochta dátheangach. Is é Gabriel Rosenstock príomhaistritheoir na ndánta go Béarla; agus tá aistriúcháin ann freisin ag filí aitheanta, Paul Muldoon ina measc. Tá dlúthdhiosca dátheangach ag gabháil leis an gcnuasach, ar a bhfuil dánta nua á léamh ag Liam agus na haistriúcháin ag Gabriel Rosenstock.

Saothraíonn Liam an drámaíocht Ghaeilge freisin. Léirigh Amharclann de hÍde a dhráma Tine Chnámh (Sáirséal Ó Marcaigh, 1984), in 1993. Bhí Fear an Tae (Cois Life, 1999) in Amharclann Lána Aindriú in 1995 agus Liodán na hAbhann (Cois Life, 1999) san amharclann chéanna in 2000. Scríobh sé an dráma, An Crann (neamhfhoilsithe), do bhuíon aisteoirí ó Chúil Aodha agus Bhaile Bhúirne le linn tréimhse chónaitheach i nGaeltacht Mhúscraí, in 2008. Foilsíodh Rogha Alt in 2014, an díolaim is déanaí dá rogha cholún san Irish Times. Foilsíodh úrscéal gearr leis, Aois Fir in 2015.

Brúigh anseo le hagallamh leis an údar a fheiceáil faoina úrscéal, Sceon na Mara (Cois Life, 2010).

Nuashonraithe Deireadh Fómhair 2016

Filíocht

An Fuíoll Feá: Rogha Danta/Wood Cuttings: New and Selected Poems (Cois Life, 2013)
Sanas (Cois Life, 2007)
Walking Time agus Dánta eile (Cló Iar Chonnachta, 2000)
Dialann Bóthair (Gallery Press, 1992)
Tine Chnámh (Sáirséal Ó Marcaigh, 1984)

Drámaí

Fear an Tae (Cois Life, 1999)
Liodán na hAbhann (Cois Life, 1999)

Úrscéalta

Aois Fir (Cois Life, 2015)
An Colm Bán (Cois Life, 2014)
Sceon na Mara (Cois Life, 2010)
Gaothán (Cois Life, 2000)
Ar bhruach na Laoi (Comhar, 1995)

Eile

Rogha Alt (2014)
Ar an bPeann (Cois Life, 2006)
Sister Elizabeth ag eitilt (Cois Life, 2005)
An Peann Coitianta 2 (1992-1997), (Cois Life, 1997)
An Peann Coitianta (Comhar, 1991)

Daoine Óga

Dánta Déanta (Cois Life, 2006) i gcomhar le leanaí Mhúscraí
An Seileitleán agus véarsaí seilí eilí (Cois Life, 2004)

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála