ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
ÓNÁR mBLAG
  Gailearaí: Seoladh Cinnlínte le Deaglán de Bréadún Sheol Brian Cowen Cinnlínte: saol an iriseora le Deaglán de Bréadún in Hodges Figgis an tseachtain seo caite. Bhí idir p...
  Saol an Iriseora le Deaglán de Bréadún: I measc na dTeifeach  I measc na dteifeach An scéal ba thruamhéalaí dar chlúdaigh mé ariamh ab ea tragóid na dteifeach Curdach a d’imigh ...
  Saol an Iriseora le Deaglán de Bréadún: Brian Cowen  An rud is tábhachtaí le hagallamh ar bith ná go mbeadh duine spéisiúil agus nuachtúil le ceistiú agat. Ní gá go mbead...
  Saol an Iriseora le Deaglán de Bréadún: Charles Haughey  An rud is tábhachtaí le hagallamh ar bith ná go mbeadh duine spéisiúil agus nuachtúil le ceistiú agat. Ní gá go mbead...
  Coimisiúin ó Fhoras na Gaeilge / New works commissioned by Foras na Gaeilge Comhghairdeas le Alex Hijmans, Deaglán de Bréadún agus Michal Boleslav Měchura a fuair coimisiún ó Fhoras na Gaeilge i m...
Deaglán de Bréadún ag Cois Life
Cinnlínte
Deaglán de Bréadún


Deaglán de Bréadún
Nóta beathaisnéise
Saothair foilsithe
Deaglán de Bréadún

Rugadh Deaglán de Bréadún in Inis Córthaidh, Contae Loch Garman agus bhog an teaghlach go dtí Baile Átha Cliath nuair a bhí sé óg, áit ar fhreastail sé ar Scoil na mBráithre Críostaí i Sráid Synge. Rinne sé céim B.A. i dTeanga agus Litríocht an Bhéarla ag Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath agus céim mháistreachta sa Léann Angla-Éireannach. Tar éis dó tréimhse a chaitheamh sna Stáit Aontaithe, fuair sé post mar iriseoir le The Irish Times i mBaile Átha Cliath. Bhí sé mar Eagarthóir an Tuaiscirt leis an bpáipéar nuair a bhí na comhráití do Chomhaontú Aoine an Chéasta ar siúl agus fuair sé duais iriseoireachta BT/IPR mar aitheantas ar a chuid oibre. Agus é ag obair don Irish Times, bhí sé seal ina Chomhfhreagraí Gnóthaí Eachtracha, ina Chomhfhreagraí Polaitíochta, agus ina Chomhhfhreagraí Sealadach i Moscó. Bronnadh duais iriseoireachta Oireachtas na Gaeilge air de bharr a chuid oibre mar Eagarthóir Gaeilge ar an bpáipéar.

D’fhág sé The Irish Times ag deireadh 2012 agus tá tréimhsí caite aige ó shin mar Chomhfhreagraí Raidió Áitiúil le Coimisiún Thithe an Oireachtais i dTeach Laighean agus ina dhiaidh sin mar Eagarthóir Polaitiúil agus colúnaí le The Irish Sun. Ball de Chomhairle Preasa na hÉireann is ea Deaglán chomh maith. D’fhoilsigh Cois Life a chuimhní cinn gairmiúla Cinnlínte in 2016.

Nuashonraithe Deireadh Fómhair 2016

Gearrscéalta

Sceallóga (Comhar, 1990)

Neamhfhicsean

Cinnlínte: Saol an iriseora (Cois Life, 2016)

Power Play: The Rise of Modern Sinn Féin (Merrion Press, 2015)

The Far Side of Revenge: Making Peace in Northern Ireland (Collins Press, 2001)

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála