ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
ÓNÁR mBLAG
  Leabhair Cois Life ar an aer / Cois Life books on air Agus muid ag druidim i dtreo dheireadh mhí Eanáir breathnaímid ar leabhair Cois Life a bhí faoi thrácht sna meáin an tse...
  Maoiniú faighte ag fadscannán Éagóir / Éagóir film secures investment  Dea-scéal an lae inné ná go bhfuil comhlacht léirithe ROSG tar éis maoiniú a fháil chun scannán Éagóir a chur le chéi...
  Togha is rogha na gclúdach / The best of covers, the worst of covers?  Mar fhoilsitheoirí, caithimid an chuid is mó dár ama ag léamh téacsanna, agus á gcur in ord is in eagar. Ach is rud io...
Seán Ó Cuirreáin ag Cois Life
Éagóir
Seán Ó Cuirreáin


Seán Ó Cuirreáin
Nóta beathaisnéise
Saothair foilsithe
Seán Ó Cuirreáin

As Gaeltacht Thír Chonaill do Sheán Ó Cuirreáin ó dhúchas ach tá cónaí air le fada i nGaeltacht na Gaillimhe. Céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Gaillimh é; chaith sé breis agus scór bliain ag obair mar iriseoir agus mar chraoltóir ach tá taithí leathan aige i réimsí éagsúla na cumarsáide i nGaeilge agus i mBéarla. In imeacht na mblianta bhí sé gníomhach i gcaidreamh poiblí, láithriú agus léiriú raidió, iriseoireacht chlóite, taighde agus léiriú teilifíse, léachtóireacht chumarsáide agus eile. Chaith sé tréimhsí mar Eagarthóir Stiúrtha Clár agus mar Leascheannaire ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Bronnadh gradam cumarsáide de chuid an Oireachtais ar sa mbliain 2002.

Cheap Uachtarán na hÉireann é mar Choimisinéir Teanga sa bhliain 2004 ar chomhairle an Rialtais agus Thithe an Oireachtais. Athcheapadh i mbun na hoibre sin arís é ar feadh tréimhse sé bliana eile in 2010 ach d’éirigh sé as an gcúram sin i Feabhra 2014 mar go raibh sé míshásta leis an easpa dul chun cinn a bhí á dhéanamh i gcur chun cinn cearta teanga phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Spreag a chinneadh éirí as oifig na mílte duine le páirt a ghlacadh i léirsithe faoi chearta teanga. D’eagraigh Uachtarán na hÉireann ócáid ómóis in Áras an Uachtaráin i Márta 2014 mar chomhartha buíochais as a chuid oibre ar son na teanga. Is air a bronnadh Gradam an Phiarsaigh don bhliain 2014. D’fhoilsigh Cois Life a chéad leabhar in 2016, Éagóir.

Nuashonraithe Deireadh Fómhair 2016

Éagóir (Cois Life, 2016)

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála