ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge
Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge
ISBN: 978-1-901176-42-1
Foilsithe: 2010
Leathanaigh: 313
20.00 (bog)   Ceannaigh anois é

Cnuasach ilúdar d’aistí critice é seo ar fhilíocht chomhaimseartha na Gaeilge. (Tá tuilleadh sonraí faoin gclár in ‘Sliocht’ thíos.) Tugann údair na n-aistí léargas cuimsitheach ar shaothar filí éagsúla agus rianaíonn na príomhléamha critice a rinneadh ar an fhilíocht sin go dtí seo. Saothar tábhachtach tagartha é seo do mhic léinn agus do scoláirí a bhfuil suim acu i bhfilíocht chomhaimseartha na Gaeilge.

Tá sé dírithe ar an té nach bhfuil réamheolas cuimsitheach aige cheana ar shaothar na bhfilí ná ar theoiricí liteartha comhaimseartha. Is é an sprioc a bhaineann leis ná filí ár linne agus a saothar a chur in aithne do léitheoirí nua agus do ghlúin úr mac léinn. Tá sé dírithe ar lucht teagaisc agus foghlama ar an tríú leibhéal mar aon le léitheoirí sa ghnáthphobal ar mhaith leo blaiseadh d’fhilíocht chomhaimseartha na Gaeilge.

Sliocht
CLÁR

Focal ón eagarthóir Rióna Ní Fhrighil

Brollach Gearóid Denvir

Máire Mhac an tSaoi Bríona Nic Dhiarmada

Michael Hartnett Róisín Ní Ghairbhí

Michael Davitt Tadhg Ó Dúshláine

Liam Ó Muirthile Pádraigín Riggs

Gabriel Rosenstock Ailbhe Ní Ghearrbhuigh

Cathal Ó Searcaigh Caitríona Ní Chléirchín

Nuala Ní Dhomhnaill Rióna Ní Fhrighil

Biddy Jenkinson Máire de Búrca

Gréagóir Ó Dúill Ciarán Mac Murchaidh

Seán Ó Curraoin agus Micheál Ó Cuaig Lillis Ó Laoire

Colm Breathnach Máirín Nic Eoin

Louis de Paor Caoimhín Mac Giolla Léith

Gearóid Mac Lochlainn Fionntán de Brún

Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge Rióna Ní Fhrighil & Róisín Ní Ghairbhí

Gearrliostaí léitheoireachta
Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála