close

If you have trouble reading the PDF file in the viewer use this link to the PDF file.

ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
ÓNÁR mBLAG
  Leabhair Cois Life ar an aer / Cois Life books on air Agus muid ag druidim i dtreo dheireadh mhí Eanáir breathnaímid ar leabhair Cois Life a bhí faoi thrácht sna meáin an tse...
  ‘Splancanna ó shaol eile’ - leabhar na míosa ag ClubLeabhar.com  Leabhar na míosa ag ClubLeabhar.com! Leabhar taistil é seo ina bhfuil 100 aiste agus 100 grianghraf a thugann blaisea...
An Tearmann
Oscail an leabhar
An Tearmann
ISBN: 978-1-907494-66-6
Foilsithe: 2016
Leathanaigh: 188
12.00   Ceannaigh anois é

Téann Eoin Ó Síocháin, gníomhaí óg cearta daonna as Co. an Chláir, go dtí an Bhrasaíl chun taighde a dhéanamh ar choimhlint fhuilteach idir treibh bhundúchasach agus úinéirí talún. De réir mar a chuireann sé aithne ar mhuintir na háite tagann sé ar an tuiscint nach bhfuil an scéal chomh simplí agus a shíl sé ar dtús – ach faoin am sin, tá sé rómhall. In aghaidh a thola, beidh ról lárnach le himirt ag Eoin sa choimhlint nuair a thagann sí chun buaice.

Léirmheasanna
Sliocht

‘Slogtar an léitheoir isteach sa scéal go dtí an nóiméad deireanach nuair a bhristear alltacht an deiridh orainn... Failtím roimh scéal Gaeilge atá ní hamháin chomh fada sin ó bhaile, sa Bhrasaíl, ach a dhéanann iarracht chomhfhiosach, iarracht a n-éiríonn thar barr léi, cás na háite a cheangal le cás na Gaeilge agus na hÉireann. Molaim an chaolchúis lena ndéantar sin, a léiríonn dainséar na soineantachta agus dainséar na comparáide éasca.’

Máire Ní Annracháin, Ollamh le Teanga agus Litríocht na Nua-Ghaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

‘Tarraingítear isteach sa scéal thú agus éiríonn an-mhaith leis aird an léitheora a choinneáil. Tá plota láidir ag croí an leabhair agus bíonn luas maith faoin insint. Tabharfaidh An Tearmann spléachadh taitneamhach duit ar shaol eile ar fad agus is fiú é a léamh ar an mbonn sin.’

Eoin P. Ó Murchú, Tuairisc.ie. Léigh an léirmheas ar fad anseo.

‘Tá sé cuí measaim gur thug Alex an scéal go buaic foiréigneach a fhágann Eoin idir dhá thine Bhealtaine. É ann de thoradh a ghníomhartha éidreoracha féin. Tagann deireadh tobann leis an scéal, é fágtha faoin léitheoir teacht ar a réiteach féin. Modh éifeachtach measaim. Cuireann Eoin míchompord orm. Aithním roinnt dá thréithe ionam féin, seachrán, ag maireachtáil ó lá go lá.’

Aonghus Ó hAlmhain, Smaointe Fánacha Aonghusa. Léigh an léirmheas ar fad anseo.

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála