ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
Leabhair ghaolmhara
Hata Zú Mhamó
Áine Ní Ghlinn
Údair ghaolmhara
Céadaoin
19
Deireadh Fómhair
2016

Hata Zú Mhamó agus Lá leis na Lochlannaigh ar ghearrliosta Ghradam Réics Carló

Tá Cois Life an-bhródúil go bhfuil dhá leabhar linne, Hata zú Mhamó le hÁine Ní Ghlinn, agus Lá leis na Lochlannaigh le Máire Zefp ar ghearrliosta Ghradam Réics Carló i mbliana.

Foilsíodh céad leabhar Mháire, Tubaiste ar an Titanic (Cló Mhaigh Eo) sa bhliain 2012. Tá Lá leis na Lochlannaigh (Cois Life, 2016) ag leanúint le scéal na bpríomhcharachtar céanna, Cormac agus Brídín, agus iad ag plé le heachtra nua stairiúil.

Bhí paisean don stair ag Máire riamh, rud a mheall go hOllscoil Oxford í mar mhac léinn, agus leis an leabhar seo is féidir leat samhlaíocht Mháire a bhlas go tréan. Cuireann léaráidí Olivia Golden go mór leis an leabhar, ag cruthú dúinn saol na Lochlannach i nDuibhlinn fadó agus é beo, bríomhar os ár gcomhair amach.

Léachtóir, iriseoir agus scríbhneoir í Áine Ní Ghlinn. Tá dhá leabhar is fiche scríofa aici – ceithre chnuasach filíochta agus ocht leabhar déag do dhéagóirí agus do léitheoirí óga. Roinneann sí a cuid ama faoi láthair idir an scríbhneoireacht, léachtóireacht in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, agus ceardlanna scríbhneoireachta i ngaelscoileanna.

Bhuaigh Áine an iliomad duaiseanna don leabhar is déanaí léi, Daideo (Cois Life 2014): Gradam Réics Carló 2014, Duais CBI 2015, Duais LAI 2015. Is gaisce eile ag an údar é Hata Zú Mhamó agus tá closleabhar ar fáil ina theannta, le híoslódáil in aisce anseo!

Cois Life is very proud to see two of our books on the shortlist for the Irish-language children’s book of the year, Gradam Réics Carló: Hata zú Mhamó by Áine Ní Ghlinn and Lá leis na Lochlannaigh by Márie Zepf. Máire’s first book, Tubaiste ar an Titanic (Cló Mhaigh Eo) was published in 2012. Lá leis na Lochlannaigh (Cois Life, 2016) features the same two characters, Cormac and Brídín, and a new historical event.

Máire has always had a passion for history which took her to Oxford University as a student, and in her new book her lively imagination lifts history from the page. Olivia Golden’s wonderful illustrations add to the book’s appeal, as before our very eyes we see the Viking Dublin of long ago springing back to life.

Áine Ní Ghlinn is a lecturer, journalist and writer. She has written twenty two books – four collections of poetry and eighteen books for teenagers and young people. At present, she shares her time between writing and lecturing at the DCU and writing workshops in Irish-language secondary schools.

Áine won an array of awards for Daideo (Cois Life 2014): Gradam Réics Carló 2014, Children’s Books Ireland Award 2015 and the Literacy Association of Ireland Prize 2015. Hata zú Mhamó is another wonderful achievement from a much-beloved author, and her own reading of the audiobook is also available, for free download here!

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála